EMDR Terapi

EMDR -“Eye Movement Desensitization and Reprocessing”

EMDR er en metode, som mindsker dit ubehag og dine forstyrrelser i dagligdagen gennem bearbejdelse af tidligere oplevelser.

EMDR’s udgangspunkt er, at der bag ved alle nuværende symptomer og reaktioner ligger en oplevelse, som man ikke var i stand til at bearbejde på en hensigtsmæssig måde på det tidspunkt, hvor det skete.

EMDR terapi vil derfor ofte have fokus rettet mod den eller de bagvedliggende hændelser med det mål at bearbejde oplevelsen og dermed reducere/eliminere de forskellige nuværende symptomer, reaktioner og svære følelser. Den hjælper dig til at forstå og mærke, at fortiden faktisk er fortid og nutid er nutid, og det giver mulighed for en bedre fremtid.

Med EMDR behøver du ikke fortælle en masse detaljer om “hvad det handler om”, du fortæller kun lige præcis, det du selv ønsker. Indledningsvist vil jeg dog sammen med dig vurdere om EMDR er den rette metode til dine udfordringer.

EMDR retter sig mod mange forskellige oplevelser og hændelser lige fra katastrofeoplevelser til hændelser, som kun du oplevede som faretruende eller overvældende. EMDR kan også anvendes til såkaldte ”udviklingstraumer” – gentagne oplevelser af ikke at være blevet taget sig af som barn/ung.

Hvornår du oplevede hændelsen, har ingen betydning i forhold til behandlingen, da EMDR terapi retter sig mod både helt nye og meget gamle traumatiske oplevelser, der fortsat forstyrrer dit liv i dag.

Jeg er uddannet EMDR terapeut (https://www.emdr.dk/) og tilbyder EMDR behandling i min klinik i Horsens med kort ventetid.

EMDR Terapi

EMDR

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte mig med nedenstående knap eller ved at ringe til mig på 23 36 22 23.