Fastlåste mønstre

Når I som par ikke trives, er I ofte fanget i et mønster i samspillet, hvor:

 • den ene af jer trækker sig
  • fra samtalen ved ikke at sige sin mening
  • fra relationen ved at blive afvisende eller lukke sig inde i sig selv
  • eller helt fysisk ved at flytte sig væk
 • mens den anden af jer forsøger at få kontakt
  • ved at tale mere eller højere
  • eller ved at være relationelt og fysisk opsøgende

Begge reaktioner sker helt ”automatisk” – I gør det I har lært – ofte i jeres opvækst – om at indgå i og passe på jer selv i nære relationer.

Dette mønster kan eskalere og blive selvforstærkende og skabe konflikter. Det kan komme dertil, at den af jer, der er opsøgende, til sidst opgiver og også trækker sig fra relationen. Så bliver der fred, men ingen kontakt.

I har ofte begge undervejs oplevet forskellige følelser fx: ”jeg er uønsket”, ”jeg er ikke tilstrækkelig” eller ”jeg kan ikke gøre det godt nok”, og I er blevet usikre på jer selv og hinanden. Dette gør det vanskeligt at bryde mønsteret og de ”automatiske reaktioner” uden professionel hjælp.

Gennem vores samtaler tydeliggør vi sammen mønsteret og får indsigt i, hvad der foregår. I vil få bedre forståelse for jer selv og hinanden, så I fremadrettet får nye og bedre forudsætninger for at håndtere hverdagens udfordringer.

Kan I genkende dette og har I lyst til at blive klogere på jeres mønstre og på at kunne ændre det? Så kontakt mig for en uforpligtende samtale om jeres behov på mobil 23 36 22 23 eller send mig en mail på psykolog@mettegylling.dk

Mønstre og underliggende følelser

Denne lille video illustrerer det helt almindelige mønster, der er imellem de fleste partnere. Videoen viser hvordan dynamikken kan blive negativt selvforstærkende og dermed vanskeligt at bryde, hvis der ikke er opmærksomhed på de underliggende følelser.

Hvis I har brug for hjælp, kan I kontakte mig med nedenstående knap eller ved at ringe til mig på 22 36 22 23.