Følelsernes logik

Vores følelser er vores kompas – de fortæller, hvordan vi har det, hvad der betyder noget, hvad vi har behov for og længes efter.

Følelserne er altid helt logiske, når man forstår dem og den sammenhæng de udspringer fra og opstår i.

Vi er forskellige ift hvor meget kontakt, vi har til vores følelser, og i hvor høj grad vi ”bruger” følelserne i vores liv. Dette udspringer primært af det, vi har ”lært” under vores opvækst – vi gør ofte ”automatisk” det, vi har set vores forældre gøre.

Vi stopper med at udtrykke følelser, hvis de gennem lang tid ikke bliver mødt – og det kan udvikle sig til, at vi ikke ”mærker” vores følelser – vi mister kontakten til dem. Det kan være sket i opvæksten og det kan ske lige nu i livet.

Følelser som brændstof til konflikter

Hvis I har mange eller gentagne konflikter om fx hverdagens praktik, er det ofte ikke kun det aktuelle tema (fx oprydningen), der er det reelle indhold. I har ofte klemte følelser fra tidligere konflikter, som er jeres ”brændstof” til endnu en uenighed. Det kan fx være en følelse af: ”du er ligeglad med min holdning”, ”du giver dig aldrig”, ”du forsøger ikke at forstå mig” ….

Når I får øje på at ”brændstoffet”/de underliggende følelser er det egentlige konfliktindhold og I lærer at håndtere det, vil det føre til at jeres konflikter aftager.

I parterapien vil I mærke og forstå jeres følelser – I vil blive klogere på jer selv og den anden. Jeg vil støtte jer i at finde trygheden, så I kan give udtryk for jeres følelser og sårbarheder overfor hinanden. Fremadrettet fører dette til, at I kan imødekomme hinanden på en bedre måde.

Hvis I ønsker min hjælp og søger en parterapeut i Horsens, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Følelser kan fryse fast, men de kan også varmes op igen.

Hvis I har brug for hjælp, kan I kontakte mig med nedenstående knap eller ved at ringe til mig på 23 36 22 23.