Metode

Jeg arbejder ud fra en meget pragmatisk tilgang. Udfordringen, problematikken eller udviklingsønske definerer metoden.

Terapiform ved individuelle samtaler

Jeg arbejder med forskellige teoretiske tilgange i forhold til behandling – ligeledes afhængig af ønske eller min vurdering af behov. Dette benævnes integrativ tilgang.

Jeg efteruddannes løbende, superviseres i og anvender ofte psykodynamisk metode med et fokus på sammenhæng mellem nuværende adfærd og følelser og fortidens oplevelser.

Jeg behandler med udgangspunkt i samspillet mellem krop og psyke/følelse blandt andet med afsæt i Somatic Exprience.

I forhold til behandling af krisetilstande og tidligere traumatiske oplevelser tilbyder jeg både EMDR og Somatic Experience som metode.

Jeg har en 2 årig efteruddannelse i kognitiv terapi, og heri integrerer jeg de nyere terapiformer ACT (Accept and Commitment Therapy) og Compassion inden for den kognitive terapiretning.

Teoretisk fundament ved parterapi

Den terapiform jeg anvender benævnes EFT (EmotionsFokuseret Terapi). Det er forskningsmæssigt dokumenteret, at 70-75% af de par, der modtager EFT parterapi, får løst deres kriser (se https://dkceft.dk/).

Jeg inddrager naturligt min uddannelse i konflikthåndtering og min erfaring med kommunikation i parterapien.

Kontakt mig, hvis der er særlige ønsker til brug af metode eller ønske om drøftelse af metode.