Kommunikation

At tale og at lytte

Ingen af os er tankelæsere – så det er helt nødvendigt, at I sætter ord på ”hvordan jeg har det”, ”hvordan jeg oplever det”, ”hvad jeg ønsker mig”….. for at I har mulighed for at forstå og imødekomme hinanden.

Det er vigtigt, at I kan fortælle, hvordan I oplever hinanden og hvad I ønsker jer af hinanden – I skal blot holde jer ”på egen banehalvdel”. Det betyder, at I tager udgangspunkt i jer selv fx: ”jeg føler ikke, at du lytter, og det gør mig ked af det ….” eller ”jeg oplever mig afvist, når du er så meget på din mobil….”, frem for den anklagende tilgang ”du lytter aldrig til mig”

Og det er naturligvis lige så vigtigt, at I forsøger at lytte til og forstå hinanden – som det er at I sætter ord på jeres oplevelser og følelser – men vent med at tale med hinanden til følelserne er faldet til ro.

For når følelserne buldrer, er jeres ”følelseshjerne” rødglødende, og kontakten til jeres ”rationelle hjerne” er simpelthen væk eller meget begrænset. Det er ren fysiologi.

Kropssproget

Kommunikation er også jeres udtryk og jeres adfærd i hverdagen – ”den fysiske kontakt”, ”øjenkontakten”, ”interessen i hinanden”…

– og dialog er også at respondere på hinandens udtryk og adfærd – ”give et knus”, ”give plads”, ”spørge ind”….

Hvis der er uoverensstemmelse mellem det sagte fx ”jeg er ikke sur” og kropssproget fx ”vrede i stemmen og manglende øjenkontakt vil I tro mere på jeres fornemmelse af den andens sindstilstand, end det der bliver sagt med ord.

Følelserne giver meget præcise budskaber om hvordan I har det og hvad I ønsker. Se mere om følelsernes logik her. De 5 kærlighedssprog er også vigtige ift. kommunikation, se mere om det på dette link.

Jeg hjælper jer med at se på jeres kommunikation og lærer jer at finde en bedre måde at tale med hinanden på, så I fremadrettet med ærlighed og uden konflikt kan håndtere de udfordringer og forskelle, I altid vil møde.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Hvis du har noget du har brug for at tale med mig om, så kontakt mig med nedenstående knap eller ring til mig på 22 36 22 23.