Krisehjælp og traumebehandling

Enkeltstående chokerende oplevelser

Ingen af os er herre over, om vi bliver udsat for voldsomme hændelser.

Det kan være på arbejde, hvor vi kan opleve os truet, overfaldet eller der sker en ulykke.

Det kan være på vej til arbejdet eller i vores fritid – i trafikken, gennem vores fritidsaktiviteter, uventede livsbegivenheder som tab og dødsfald.

Hvis oplevelsen er uventet og voldsom går vi oftest i chok i en kort periode – kroppens naturlige forsvar på noget overvældende. Herefter følger ofte dage eller uger med kaotiske tankemæssige, følelsesmæssige og fysiske reaktioner på oplevelsen – reaktioner der stille og roligt aftager over tid, og vi kommer tilbage til vores normale tilstand.

Nogle hændelser kan dog være så voldsomt overvældende, at vi har vanskeligheder med at bearbejde dem, hvilket vi mærker ved at reaktionerne ikke forsvinder, så vi ender i en længerevarende tilstand, hvor vi fortsat er påvirket i en eller anden form – ofte fysisk eller følelsesmæssigt.

Flere gentagne voldsomme oplevelser

En oplevelse behøver dog ikke være enkeltstående og voldsom, for at den kan betegnes som traumatisk og medfører uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, der bliver fastlåste.

Længerevarende perioder med belastning – det kan være på arbejde, hvis vi har krævende og svære opgaver/borgere/børn/patienter, eller det kan være i privatlivet, hvis vi har perioder med børn/familie der mistrives, vi kan rammes af længerevarende sygdom hos os selv eller vores nære pårørende eller vi kan være i et parforhold med psykisk eller fysisk vold…

Mange oplevelser kan være så overvældende at vores naturlige bearbejdning af hverdagens begivenheder ikke fungerer, og der kan være brug for hjælp til at håndtere og bearbejde dem.

Jeg tilbyder korterevarende eller længere behandlingsforløb – afhængig af behovet.

Jeg har mange års erfaring med håndtering af krisereaktioner.

Jeg er uddannet EMDR terapeut (https://www.emdr.dk/), en metode som anbefales af WHO til behandling af PTSD og forhøjede stresstilstande (krisetilstande).

Jeg benytter endvidere metoden Somatic Experience, som også er en traumebehandlingsmetode (https://somaticexperiencing.dk/hvad-er-se/somatic-experiencing)

Du er velkommen til at kontakte mig – også hvis du er usikker på, om du har brug for hjælp – så finder vi sammen ud af det.

Krisehjælp eller traumebehandling kan være nødvendigt for at komme helt igennem oplevelsen for at nervesystemet kan falde til ro igen.

Hvis I har brug for hjælp, kan I kontakte mig med nedenstående knap eller ved at ringe til mig på 23 36 22 23.