Parterapi

Der kan være mange grunde til at vælge at gå i parterapi.

Er stemningen mellem jer præget af fjendtlighed og magtkampe? Har i konflikter omkring familieliv, praktik i hverdagen eller børneopdragelse? Har i problemer med utroskab og/eller jalousi? Eller oplever I, at jeres parforhold er gået i stå?

Parterapi kan også være for jer, der har brug for en afklaringsproces i forhold til, om I skal gå fra hinanden eller ej. Og parterapi er også for jer, der har valgt at gå hver sin vej, og vil gøre det på bedst mulige vis, måske med henblik på et godt fremtidigt samarbejde omkring fælles børn.

Parterapi er naturligvis også for jer, der har det godt sammen og ønsker at fastholde dette med endnu mere nærhed og tryghed.

I parterapien vil jeg hjælpe jer, så I kommer til at forstå jer selv bedre og får indsigt i de ofte ubevidste mønstre, der skaber afstand mellem jer – se mere om dette fastlåste mønstre.

Jeg vil også have fokus på udvikling af jeres kommunikation, se konstruktiv kommunikation, og har I større eller mindre svigt med jer i bagagen, vil jeg støtte jer i bearbejdningen og i at komme videre derfra. Se bl.a. dette link om utroskab og andre svigt.

Igennem parterapien får I mulighed for at udvikle jeres samspil eller blive hjulpet tilbage til jeres tidligere samhørighed, tryghed og nærhed.

Når der er tryghed mellem jer, kan uenigheder og forskelle håndteres uden de udvikler sig til fastlåste konflikter og I kan udtrykke hvad I mener og ønsker. Sammen kan I nu opbygge muligheden for at vokse sammen og individuelt samt skabe de bedst mulige betingelser for jeres børns opvækst.

Den terapiform jeg anvender benævnes EFT (EmotionsFokuseret Terapi). Det er forskningsmæssigt dokumenteret, at 70-75% af de par, der modtager EFT parterapi, får løst deres kriser (se https://dkceft.dk/).

Jeg inddrager desuden min erfaring og uddannelse i kommunikation og konflikthåndtering i processen.

Jeg tilbyder parterapi i min klinik i Horsens, og jeg har højest nogle få ugers ventetid.

Forskning viser at...

En skilsmisse er den næststørste stressfaktor vi kan opleve – kun overgået af død af barn eller ægtefælle. Alligevel viser den høje danske skilsmisseprocent, at næsten hvert andet par går fra hinanden. Af dem, som bliver skilt, er det næsten 40 procent, som fortryder.

De bliver skilt, fordi de ikke kan se andre handlemuligheder ..
Tager I fat om problemerne og går i parterapi, når I mærker tilbagevendende uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, så er der en god chance for, at I kan undgå at konflikterne eskalerer.

Jo tidligere I erkender udfordringerne i parforholdet, desto lettere bliver det at få ændret de negative mønstre – desværre viser statistikken, at de fleste venter i hele 6 år, fra de oplever de første problemer, til de søger hjælp f.eks. parterapi!

Hvis I har noget I har brug for at tale med mig om, så kontakt mig med nedenstående knap eller ring til mig på 22 36 22 23.