Mette Gyllings CV

Erfaring

Jeg er født i 1966. Jeg er aut. cand. psych fra Aarhus Universitet og autoriseret af Psykolognævnet. Frem til 2001 arbejdede jeg som bygningsingeniør.

Jeg har etableret egen virksomhed i 2011.

Tidligere havde jeg ansættelse som Arbejds- og Organisationspsykolog.

Jeg er tilknyttet

 • Prescriba
 • Falckhealthcare
 • AS3
 • Crecea
 • Prima Care
 • Aleris Privathospitaler
 • Psykon Aps
 • Psykologvagten
 • Blom Søefeldt – Erhvervpsykologisk rådgivning
 • Hedensted Kommune som fast psykolog for kommunens ansatte

Jeg er medlem af

 • Dansk Psykologforening
 • EMDR Danmark
 • Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi
 • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP
 • Dansk krise- og katastrofepsykologisk selskab

Uddannelse

Cand. Psych. fra Århus Universitet og autoriseret af Psykolognævnet.

Bygningsingeniør fra Aarhus Teknikum

Udvalgte kurser

Uddannet EMDR terapeut ved EMDR Danmark

Kurser inden for Somatic Experience

Uddannelse som Emotionsfokuseret Parterapeut ved Center for Emotionsfokuseret Parterapi

2-årig uddannelse inden for kognitiv terapi ved Kognitiv Terapi Center Aarhus

1-årig uddannelse som organisationskonsulent ved Udviklingskonsulenterne

Konfliktløsning ved Center for Konfliktløsning

Accept and Commitment Therapy

Diverse stress- og kriseintervention

Ansættelser

Selvstændig virksomhed i Horsens Arbejdspsykolog Mette Gylling/Psykolog Mette Gylling

Orbicon A/S – Arbejds- og organisationspsykolog

Bygnings- og Energikontoret, Århus Amt, konsulent