Stress som en naturlig reaktion

Stress er en af vor tids mest anvendte betegnelser for den travlhed og mistrivsel, som rigtig mange mennesker oplever i forskellig grad. Men lad mig slå fast – travlhed og stress er IKKE det samme.

Gennem mit arbejde med rigtig mange stressramte mennesker – ser jeg stress som en helt naturlig og sund reaktion på lang tids overbelastning.

Mennesket er faktisk meget robust – vi kan overbelaste os gennem flere år og stadig være nogenlunde velfungerende. I overbelastningssituationer er kroppens biologiske alarmberedskab aktiveret, som om “der er fare på færde”. Forhøjet alarmberedskab og den manglende restitution slider på kroppen og nervesystemet, og på et tidspunkt bliver “batteriet fladt” .

Alvorlig stresstilstand er ganske enkelt en overbelastningsreaktion, der opstår, når man har været belastet for længe og for voldsomt.

Stresstilstanden kommer til udtryk som fysiske, psykologiske, adfærdsmæssige og især kognitive (tænkningrelaterede) symptomer som fx

  • fysisk – hovedpine, træthed, hjertebanken, muskelspændinger, søvnproblemer m.v.
  • psykisk – “kort lunte”, rastløshed, angst, usikkerhed, kedafhed, sårbarhed, nærtagenhed m.v.
  • adfærd – rastløshed, vrede, gråd, fraværenhed, hektisk, ugidelighed m.v.
  • kognitivt – glemsomhed, koncentrationsbesvær, manglende overblik m.v.

Ofte kommer reaktionen pludseligt og meget voldsomt – som et pludseligt følelsesmæssigt sammenbrud, fysisk kollaps eller lignende. Det er som en tærskel, der overskrides efter lang tids mindre alvorlige symptomer, der bevidst eller ubevidst er blevet ignoreret eller misforstået. Stresstilstanden bliver tydelig og for de fleste opleves dette meget uforståeligt, overvældende og skræmmende. Udtalelser som: “jeg kan ikke kende mig selv”, “er dette normalt?” og “bliver jeg nogensinde nogensinde mig selv igen?” er meget typiske.

Men JA – det er faktisk altid både forståelige og normale reaktioner – det er kroppens måde at sige fra på – på en meget meget tydelig måde.

Dette er mit udgangspunkt i behandlingen af stressramte, hvor målet er at håndtere stresstilstanden så der kan vendes tilbage til normal funktion, trivsel og overskud – og gerne med større robusthed fremadrettet.

Angst som kroppens forsøg på at undgå yderligere belastning

Mange mennesker med stress oplever angst som et stresssymptom. Angst, der kan gøre det svært eller umuligt at gøre simple ting som at komme ud, møde mennesker, handle, tage til møder m.v.

Angsten skal indledningsvist altid ses som alarmberedskabets forsøg på at undgå aktiviteter, der opleves som overvældende. Oftest aftager angsten efterhånden som stresstilstanden reduceres, fordi der opbygges forøgede ressourcer i kroppen.

Det er dog vigtigt, at den stressramte får hjælp til at håndtere sin angst, hvis den vedbliver og fortsætter som en decideret angsttilstand. Det er oftest professionelle, der kan foretage denne vurdering.

Hvad er stress?

Fysiologisk set kan man tale om 2 slags stress:

Kortvarig stress er naturlig og gavnligt. Det sætter kroppen i forhøjet alarmberedskab, når vi møder en situation, vi oplever som udfordrende. Det sætter vores autonome nervesystem i gang, skærper vores sanser og giver os ekstra energi til at handle. Når vi er ovre den udfordrende begivenhed, slapper kroppen af og restituerer.

Langvarig stress opstår, når de situationer, der udfordrer os, er vedvarende over en længere periode. Det autonome nervesystem vedbliver at producere adrenalin og kortisol – kroppen forbliver i forhøjet alarmberedskab og har ikke mulighed for at restituere. Det tapper os for energi og nedbryder efterhånden kroppens forsvar.

Når kroppen på denne måde ikke får restitueret bliver det skadeligt og langvarige eller gentagne stressperioder kan være årsag til depression og hjerte-kar-sygdomme.