Utroskab og andre svigt

I kan ikke undgå at komme til at svigte hinanden.

Fra de små svigt, hvor I ikke er følelsesmæssigt tilgængelige, når jeres kæreste har brug for det. Til – i værste fald – de allerstørste svigt som løgn og utroskab – hvor jeres fundament af tryghed og tillid til hinanden krakelerer. Det rammer ofte som et lammende chok, og det kan være særdeles vanskeligt for jer at håndtere følelserne og samtalen herom derefter.

I parterapien vil I – med min støtte og styring – sætte ord på de oplevede svigt og de følelser de har skabt. Vi vil i fællesskab søge indsigt i, hvorfor der skete et svigt – de følelser, der lå bag adfærden. Et stort svigt skal bearbejdes…

Målet er at igangsætte en langsom genopbygning af tryghed og tillid imellem jer for ellers sker der ofte det, at I langsomt og umærkeligt – hvis det ikke er sket pludseligt – trækker jer fra hinanden. Ofte vil I mærke det som tiltagende skænderier og forøget afstand mellem jer. I enkelte situationer, vil I finde ud af, at tilliden ikke kan genoprettes – og terapien kan hjælpe jer med klarhed over, hvad I så skal gøre.

I vil også gennem parterapien, lære at håndtere de konflikter og svigt, der opstår efterfølgende. Opbygge trygheden ved, at I sammen kan håndtere den svære samtale og de svære følelser, så I fremadrettet får italesat overensstemmelserne, inden de vokser sig for store.

Oftest vil reparation af svigtet også betyde, at I kommer videre sammen på en bedre måde, fordi bearbejdelsen giver jer ny indsigt i og forståelse for jer selv og hinanden.

Læs mere om konstruktiv kommunikation, forståelse for jeres mønstre og modet til at være følelsesmæssig åben og ærlig – redskaber der alle skaber et godt fundament for konfliktforebyggelse og for konflikthåndtering – når det skal til.

Kontakt mig hvis jeg skal hjælpe jer – parterapien foregår i min klinik i Horsens.

 

Hver gang man vinder et skænderi, taber man lidt af trygheden i et parforholdet.

Hvis I har brug for hjælp, kan I kontakte mig med nedenstående knap eller ved at ringe til mig på 22 36 22 23.